Spracúvam...

Výsledky z OMAC - etapa 07.2007

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM3PA   58   93   40   25   4775   0 % 
 2.   OM7DX   61   84   39   25   4600   0 % 
 3.   OM3KXX   59   83   38   25   4500   0 % 
 4.   OM8AA   60   83   34   25   4425   0 % 
 5.   OM7AG   59   80   36   25   4375   0 % 
 6.   OM4WW   57   75   35   25   4175   0 % 
    OK2PIM   56   76   35   25   4175   0 % 
 8.   OM7AT   56   71   35   25   4050   0 % 
 9.   OM6KW   46   83   32   25   4025   0 % 
 10.   OK2LF   55   73   31   24   3816   0 % 
 11.   OK1HDU   50   66   30   25   3650   0 % 
 12.   OK2PMS   47   69   28   25   3600   0 % 
 13.   OK1KZ   46   68   27   25   3525   0 % 
 14.   OM3CAZ   54   62   30   24   3504   0 % 
 15.   OM6AL   45   71   23   25   3475   0 % 
 16.   OK2KFK   46   64   25   25   3375   0 % 
    OK2BGA   50   57   28   25   3375   0 % 
 18.   OK2BIU   52   55   26   24   3192   0 % 
 19.   OK1LO   44   54   23   25   3025   0 % 
 20.   OM2RL   35   64   20   25   2975   0 % 
 21.   OK1EV   48   44   26   25   2950   0 % 
 22.   OK1MNV   29   61   18   25   2700   0 % 
 23.   OM7SR   41   44   18   24   2472   0 % 
 24.   OK1UBA   23   59   11   24   2232   0 % 
 25.   OK1WMJ   32   42   16   24   2160   0 % 
 26.   OK1JVS   35   38   16   23   2047   0 % 
 27.   OM4DU   26   43   15   22   1848   0 % 
 28.   OK2BBR   34   32   16   21   1722   0 % 
 29.   OM10AU   24   19   13   16   896   0 % 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM3EK   58   0   0   23   1334   0 % 
 2.   OK1IBP   56   0   0   22   1232   0 % 
 3.   OM8KW   52   0   0   23   1196   0 % 
 4.   OK2SG   56   0   0   20   1120   0 % 
 5.   OM3CM   41   0   0   19   779   0 % 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM6ACV   0   85   0   25   2125   0 % 
 2.   OK1DQP   0   79   0   24   1896   0 % 
 3.   OK2BKP   0   77   0   24   1848   0 % 
    OK2BEN   0   77   0   24   1848   0 % 
 5.   OK2PHI   0   73   0   25   1825   0 % 
 6.   OM8QA   0   72   0   25   1800   0 % 
 7.   OM7AB   0   74   0   24   1776   0 % 
 8.   OK2VH   0   73   0   24   1752   0 % 
 9.   OK2BRX   0   70   0   25   1750   0 % 
 10.   OM3TYC   0   69   0   24   1656   0 % 
 11.   OK2WYK   0   67   0   23   1541   0 % 
 12.   OM3SV   0   60   0   24   1440   0 % 
 13.   OK1DKA   0   60   0   22   1320   0 % 
 14.   OK1FUU   0   51   0   24   1224   0 % 
 15.   OK1VHV   0   24   0   20   480   0 % 
 16.   OK2UFU   0   28   0   17   476   0 % 
 17.   OK5ZH   0   29   0   16   464   0 % 
 18.   OM50KHE   0   16   0   14   224   0 % 

kategória QRP/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OK1FLT   23   23   8   20   1080   0 % 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM6FM   47   0   0   20   940   0 % 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM7YA   0   40   0   22   880   0 % 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele