Spracúvam...

Výsledky z OMAC - etapa 10.2011

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM3PA   57   89   36   26   4732   0 % 
 2.   OM8AA   58   93   38   25   4725   0 % 
 3.   OK1PI   54   78   35   26   4342   0 % 
 4.   OM7AT   53   80   33   26   4316   0 % 
 5.   OK1KC   54   79   35   25   4200   0 % 
 6.   OK2SAR   55   77   34   25   4150   0 % 
 7.   OK2UQ   54   74   35   25   4075   0 % 
 8.   OM3CAZ   56   78   34   24   4032   0 % 
 9.   OK2PYA   54   73   35   24   3888   0 % 
 10.   OK1KZ   47   71   26   26   3744   0 % 
 11.   OK2BFN   52   69   32   24   3672   0 % 
 12.   OM2RL   45   78   28   24   3624   0 % 
 13.   OK2PIM   53   67   30   24   3600   0 % 
 14.   OM0TT   51   73   32   23   3588   0 % 
 15.   OM5LR   44   69   29   25   3550   0 % 
 16.   OK2SSJ   51   69   26   24   3504   0 % 
 17.   OK1AY   52   63   30   24   3480   0 % 
 18.   OK2BTK   48   65   30   24   3432   0 % 
 19.   OK1EV   51   62   29   24   3408   0 % 
 20.   OK2KFK   35   76   25   25   3400   0 % 
 21.   OK2BGA   49   58   26   24   3192   0 % 
 22.   OM2AM   49   59   25   23   3059   0 % 
 23.   OM3CQF   38   69   21   23   2944   0 % 
 24.   OK1WMJ   38   45   19   23   2346   0 % 
 25.   OK2BBR   43   44   15   22   2244   0 % 
 26.   OK2BNF   39   41   17   23   2231   0 % 
 27.   OK1TGI   37   38   19   23   2162   0 % 
 28.   OK2TO   23   45   12   23   1840   0 % 
 29.   OM8TA   33   33   16   21   1722   0 % 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM8FF   51   0   0   23   1173   0 % 
    OM6AL   51   0   0   23   1173   0 % 
 3.   OK1FOG   49   0   0   23   1127   0 % 
 4.   OM3TGK   47   0   0   23   1081   0 % 
 5.   OK1IBP   48   0   0   22   1056   0 % 
 6.   OM3TPN   50   0   0   21   1050   0 % 
 7.   OM8ON   47   0   0   22   1034   0 % 
    OM5WW   47   0   0   22   1034   0 % 
 9.   OM3BA   3   0   0   3   9   0 % 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OK2BKP   0   94   0   25   2350   0 % 
 2.   OM8KD   0   82   0   25   2050   0 % 
 3.   OK1DQP   0   78   0   25   1950   0 % 
    OK2MRJ   0   78   0   25   1950   0 % 
 5.   OM7KW   0   79   0   24   1896   0 % 
 6.   OM4KK   0   76   0   24   1824   0 % 
 7.   OK2WYK   0   75   0   24   1800   0 % 
 8.   OK1FUU   0   74   0   24   1776   0 % 
 9.   OM3KFY   0   71   0   25   1775   0 % 
 10.   OM4MM   0   73   0   24   1752   0 % 
 11.   OK2BEN   0   69   0   24   1656   0 % 
 12.   OM2RC   0   68   0   24   1632   0 % 
 13.   OK2PHI   0   61   0   24   1464   0 % 
 14.   OM5FT   0   61   0   23   1403   0 % 
 15.   OK2ILD   0   56   0   22   1232   0 % 
 16.   OK1MJA   0   52   0   23   1196   0 % 
 17.   OK1AXG   0   46   0   24   1104   0 % 
 18.   OM7JM   0   42   0   21   882   0 % 
 19.   OK2UFU   0   42   0   20   840   0 % 
 20.   OM3WOR   0   43   0   19   817   0 % 
 21.   OK1VHV   0   38   0   20   760   0 % 
 22.   OM8AHJ   0   36   0   20   720   0 % 
 23.   OM2GA   0   36   0   19   684   0 % 
 24.   OM8ARG   0   35   0   19   665   0 % 
 25.   OM3WBY   0   36   0   17   612   0 % 
 26.   OM8AML   0   32   0   17   544   0 % 
 27.   OK2VWY   0   24   0   17   408   0 % 
 28.   OK5ZH   0   23   0   17   391   0 % 
    OM3WYE   0   23   0   17   391   0 % 
 30.   OM8AXU   0   18   0   12   216   0 % 

kategória QRP/CW+SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OK1TGI   37   38   19   23   2162   0 % 
 2.   OK1FLT   25   31   8   21   1344   0 % 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OK1FKD   44   0   0   21   924   0 % 
 2.   OK1HDU   40   0   0   22   880   0 % 
 3.   OK2BLD   37   0   0   22   814   0 % 
 4.   OM6FM   30   0   0   21   630   0 % 
 5.   OM7CG   30   0   0   20   600   0 % 
 6.   OK1LO   30   0   0   19   570   0 % 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   CW   SSB   Príd.   Nás.   Výsledok   Chybovosť   Denník 
 1.   OM0AMR   0   70   0   25   1750   0 % 
 2.   OM7YA   0   42   0   21   882   0 % 
 3.   OK2MA   0   40   0   21   840   0 % 
 4.   OM4AQP   0   30   0   18   540   0 % 
 5.   OM3RDX   0   29   0   17   493   0 % 

 
<<< Návrat do menu programed by Tele