Spracúvam...

Výsledky z OMAC - ročník 2015

kategória QRO/CW+SSB

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM8AA    3925*     4758     4680     4750     4966     3978     4300     3875*     4186     4025     0     4082    39725 
 2.   OM3PA    0     4368     5044     4525     4680     3588*     4050     3925     4342     3800     4108     0    38842 
 3.   OM2RL    3925     4420     4030     4225     4472     3770     3700     3675*     3978     3700     3692*     0    36220 
 4.   OK1MNV    3625     3718     4472     3850     4342     3458     3600     3072*     3275     3168*     3484     2064*    33824 
 5.   OM7AG    3700     3425     4264     3875     4004     3250     3475     0     3375     0     3250     0    32618 
 6.   OK2BTK    3168     3458     3900     3432     4420     3302     3600     0     3072     2800     2592*     0    31152 
 7.   OK1KC    3600     3796     4264     4125     4524     0     3675     3120     3700     0     0     0    30804 
 8.   OK2LF    3550     3562     4316     0     3978     0     0     2950     3666     3536     3692     1518    30768 
 9.   OK1AY    3975     3848     4810     1368     4030     3718     3200     0     0     3000     0     0    27949 
 10.   OM3CDN    3200     2808     3120     3375     3744     3120     2645     2592*     2900     0     2886     1575*    27798 
 11.   OM7AT    3072     3360     4524     3750     3848     2675     2200     2112     1806*     2047*     2225     1176*    27766 
 12.   OK2BFN    0     0     4316     4375     3692     3536     3900     3360     0     0     3588     0    26767 
 13.   OM8ON    2904     2775     3198     2875     3198     2600     0     2047     2256     0     0     3075    24928 
 14.   OM2AM    0     0     2756     3000     3276     0     2760     1848     3250     2856     3718     0    23464 
 15.   OM7CG    2576     2525     2425     2800     2756     2350     2448     2064*     2424     2691     2250*     720*    22995 
 16.   OK1KZ    2760     0     2116     0     2736     2775     2448     2277     2232     2352     3000     1265*    22696 
 17.   OK2NO    3168     0     0     3552     0     0     3888     0     3775     0     3458     0    21689 
 18.   OM3COR    0     3380     3380     3770     0     0     3406     2875     2162     0     0     0    18973 
 19.   OK1FGD    3050     0     2525     3275     2860     2548     2352     0     0     0     0     0    16610 
 20.   OK1WMJ    1771     1596     1800     0     2106     0     2175     1518     1848     1584     1562     836*    15960 
 21.   OK1JVS    0     0     1992     2001     2275     1702     1892     1176     1617     1606     1387     595*    15648 
 22.   OM8LD    2093     1863     2162     1725     0     0     0     0     1863     1992     1932     1824    15454 
 23.   OK2SGY    2438     3500     0     3075     3614     0     0     0     0     0     0     1242    13869 
 24.   OK2BJK    0     0     2184     2256     0     1817     2775     2116     2688     0     0     0    13836 
 25.   OM3EE    0     2093     2158     0     2328     1584     0     0     1449     1804     1840     544    13800 
 26.   OM4DU    0     2016     2652     2346     1826     0     2068     1407     0     0     0     0    12315 
 27.   OK2BNF    0     0     2574     0     1188     1826     2736     0     0     2162     0     646    11132 
 28.   OK7AW    0     3692     0     0     0     0     0     3350     3432     0     0     0    10474 
 29.   OM6AC    3288     3484     3484     0     0     0     0     0     0     0     0     0    10256 
 30.   OM4CI    0     0     1219     2550     2756     1950     0     0     1752     0     0     0    10227 
 31.   OM8TA    0     2064     0     0     0     1541     1679     774     1176     0     0     1344    8578 
 32.   OM3CPF    0     0     0     0     3926     0     3175     0     0     0     0     0    7101 
 33.   OM8CW    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     3432     3354    6786 
 34.   OM3CQF    3075     0     3458     0     0     0     0     0     0     0     0     0    6533 
 35.   OK1HBM    0     1298     0     1540     1449     0     1344     0     0     0     0     0    5631 
 36.   OM6RM    0     0     0     2450     0     0     0     0     0     0     2808     0    5258 
 37.   OM5LR    0     0     0     0     0     0     0     2376     2750     0     0     0    5126 
 38.   OK2EC    3192     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1495    4687 
 39.   OM9AZ    2136     0     0     2112     0     0     0     0     0     0     0     0    4248 
 40.   OK2SAR    0     0     4082     0     0     0     0     0     0     0     0     0    4082 
 41.   OK2BJM    0     0     0     0     1975     1541     0     0     0     0     0     0    3516 
 42.   OM3CW    0     0     0     0     0     0     0     0     0     3168     0     0    3168 
 43.   OM5ZZ    0     0     3042     0     0     0     0     0     0     0     0     0    3042 
 44.   OK2KFK    3025     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    3025 
 45.   OM0AS    0     0     2834     0     0     0     0     0     0     0     0     0    2834 
 46.   OM2QU    0     558     0     0     1012     0     882     0     0     0     0     0    2452 
 47.   OK1FLT    0     0     0     0     0     0     0     0     1092     1298     0     0    2390 
 48.   OK1WWJ    0     2275     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    2275 
 49.   OM2DT    0     2254     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    2254 
 50.   OM7DU    0     0     0     0     0     0     2068     0     0     0     0     0    2068 
 51.   OM3DQ    0     0     2000     0     0     0     0     0     0     0     0     0    2000 
 52.   OK2BBR    0     1944     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    1944 
 53.   OK2BGA    0     0     0     0     0     1925     0     0     0     0     0     0    1925 
 54.   OM4ASI    0     1675     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    1675 
 55.   OK1CRM    0     0     1656     0     0     0     0     0     0     0     0     0    1656 
 56.   OM3KEX    0     0     0     1584     0     0     0     0     0     0     0     0    1584 
 57.   OM0TT    0     0     0     0     0     0     0     0     0     1562     0     0    1562 
 58.   OM3KWM    0     0     0     0     0     0     0     0     0     1302     0     0    1302 
 59.   OM1TD    1100     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    1100 
 60.   OM3TLE    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     247    247 
 61.   OK2STM    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     180    180 

kategória QRO/CW

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OK2PYA    1196     1219     1536     1450     1368     0     969     0     1035     940     1196     140*    10909 
 2.   OK1IBP    1150     1219     1512     1368     1334     882     0     943     880*     1034     1173     486*    10615 
 3.   OM8FF    1196     1200     1219     1296     1272     0     663*     943     902     860*     1012     903    9943 
 4.   OM6AL    1078     1128     1350     1219     1012     819*     882     902     903     0     1104     640*    9578 
 5.   OM8VL    1056     861     989     1152     989     800     738     627*     576*     840     760     390*    8185 
 6.   OK2SG    0     0     1276     0     1196     0     846     946     1152     1078     1127     357    7978 
 7.   OM8KW    1034     1248     1265     1344     1320     0     0     0     0     0     0     0    6211 
 8.   OM3RWB    1242     1219     1272     1392     0     0     0     0     0     0     0     1012    6137 
 9.   OK1FOG    1078     966     1200     0     0     0     798     0     968     760     0     110    5880 
 10.   OM5NJ    0     1188     1288     1392     1311     0     0     0     0     0     0     0    5179 
 11.   OM3KRN    1173     1058     1296     0     0     0     0     0     0     0     0     0    3527 
 12.   OM3TGK    0     0     0     475     0     0     780     476     540     420     684     0    3375 
 13.   OK1FGD    0     0     0     0     0     0     0     0     902     920     880     176    2878 
 14.   OK1IF    0     0     0     1425     1440     0     0     0     0     0     0     0    2865 
 15.   OM3BA    880     0     0     0     684     0     648     0     0     0     0     0    2212 
 16.   OK1WWJ    0     0     1188     1012     0     0     0     0     0     0     0     0    2200 
 17.   OK1FHI    0     0     0     0     0     861     0     0     0     0     1127     0    1988 
 18.   OM8LA    0     0     0     1300     0     0     0     0     0     0     0     0    1300 
 19.   OK2PTS    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1224     0    1224 
 20.   OK2BND    1127     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    1127 
 21.   OM3CPF    0     0     0     0     0     0     0     968     0     0     0     0    968 
 22.   OK2NO    0     0     0     0     0     902     0     0     0     0     0     0    902 
 23.   OK8KM    0     0     0     0     0     0     493     352     0     0     0     0    845 
 24.   OM6RM    0     0     0     0     0     740     0     0     0     0     0     0    740 
 25.   OK1MST    589     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    589 
 26.   OK2BJM    0     0     0     0     0     0     448     0     0     0     0     0    448 
 27.   OK1HDU    0     0     0     0     112     0     0     0     0     0     0     221    333 

kategória QRO/SSB

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OK2BKP    1825     2054     1976     0     2210     1846     2125     1728*     1950     1848     1850     1608*    17684 
 2.   OM4KK    1775     1898     2236     1896     0     0     2025     1728     1925     1680     1924     1680*    17087 
 3.   OM3SEM    1656     0     2002     1900     2210     1846     1875     1608*     2080     1656*     1742     1750    17061 
 4.   OM7AB    1656     2050     1950     1950     1900     1846     1850     1134*     0     1632*     1898     1800    16900 
 5.   OK2WYK    1625     0     1872     1632     2210     1536*     1875     1560     1875     1608     1664     1440*    15921 
 6.   OM4ASI    1320*     1675     1924     0     1872     1600     1925     1488     1846     1368*     1794     1600    15724 
 7.   OK2ILD    1750     1775     1612     1536     2028     1820     1896     1288*     1650     0     1560     1425*    15627 
 8.   OM8KD    1750     1872     2184     1704     1690     1586     1250     0     0     1584     0     1825    15445 
 9.   OM7KW    0     1875     1950     0     1898     1612     1875     1392     1368     1426     1846     0    15242 
 10.   OM3WOR    1600     1450     1976     1875     2106     1344     1500     1375     1325     0     0     0    14551 
 11.   OK1VHH    1298*     1560     1534     1584     1575     1586     1600     1035*     1248*     1334     1575     1475    13823 
 12.   OK1DQP    1584     1560     1820     0     1500     1375     1700     1127     1104*     0     1742     1392    13800 
 13.   OM7AXL    1150     0     1288     1680     1900     64*     1700     1050     1144     1449     1898     0    13259 
 14.   OK1FUU    1288     1575     1716     1426     1638     1248     1392     1104     1104*     1034*     1525     1034*    12912 
 15.   OM6WW    0     1976     0     1944     0     1525     2075     1656     0     0     1800     1536    12512 
 16.   OM6TX    0     0     1898     1610     2028     1650     1850     0     0     1488     0     1560    12084 
 17.   OK2PHI    1368     1534     1872     1449     1794     513*     1176     416*     989     990     741     0    11913 
 18.   OM5FT    0     1525     1586     1500     1664     0     1368     1144     0     1242     1100     578    11707 
 19.   OM3CQF    0     1550     0     1848     1820     0     1850     1650     0     0     1311     0    10029 
 20.   OM0AD    1512     1625     1825     1824     0     1525     0     0     882     680     0     0    9873 
 21.   OM3WBY    740*     660*     1081     1254     1056     880     1034     1196     946     0     760     966    9173 
 22.   OK1AXG    858*     966     1035     1034     1104     874     1300     936     897     874*     902     759*    9048 
 23.   OK1RPS    0     627     0     1173     1475     630     1127     770     700     1104     1081     0    8687 
 24.   OM3TC    1728     0     0     0     1035     1392     0     0     1541     0     1456     0    7152 
 25.   OM7JM    0     861     1012     840     943     735     0     684     560*     561     780     665    7081 
 26.   OM4FM    1248     1176     1300     1430     1400     0     0     0     0     0     0     0    6554 
 27.   OK1VHV    714     620     836     840     660     414*     525     280*     540     513     432     294*    5680 
 28.   OM3WBQ    551     0     704     680     805     594     684     486     540     0     544     0    5588 
 29.   OK2TO    0     0     0     840     1056     989     0     0     0     0     1150     748    4783 
 30.   OK2BEN    0     880     1242     0     0     576     0     0     1600     0     0     228    4526 
 31.   OM8ARG    0     589     594     700     408     504     0     480     375     0     630     0    4280 
 32.   OM6AVN    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1750     1464    3214 
 33.   OK2KUM    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1716     1320    3036 
 34.   OK2SJC    0     0     0     0     798     416     836     0     216     0     0     0    2266 
 35.   OM3UU    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     2002     0    2002 
 36.   OK2VPX    0     0     0     0     0     192     0     0     1127     0     0     448    1767 
 37.   OK5ZH    0     0     0     0     0     0     0     285     609     0     630     0    1524 
 38.   OM4MM    0     0     0     0     0     0     0     0     0     1464     0     0    1464 
 39.   OM3ID    0     0     874     0     0     0     0     540     0     0     0     0    1414 
 40.   OM3KEG    0     0     1352     0     0     0     0     0     0     0     0     0    1352 
 41.   OM3KAP    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1300    1300 
 42.   OK1CRM    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     1224    1224 
 43.   OK2MA    0     0     0     0     0     0     1166     0     0     0     0     0    1166 
 44.   OM4AFK    0     0     0     0     0     0     0     0     0     1100     0     0    1100 
 45.   OM3TLE    0     0     714     0     0     0     0     0     0     0     0     0    714 
 46.   OK6MS    0     0     0     0     408     0     0     0     0     0     0     0    408 
 47.   OM8ST    0     0     0     0     0     0     400     0     0     0     0     0    400 
 48.   OM6APJ    0     323     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    323 
 49.   OK2VWY    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     165     0    165 

kategória QRP/CW+SSB

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OK1LO    1056*     2450     2834     2736     2340     2262     2520     1968     2088     1800     0     893*    20998 
 2.   OM5LR    2328     2112     2175     2600     2340     2100     2125     0     0     1944     1968     714*    19692 
 3.   OK1FLT    1541     1495     1368     1470     1675     1200     1449     1210     1092*     1298     1012*     760*    12706 

kategória QRP/CW

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OK1FKD    945     989     1242     1035     1012     800     0     0     714     819     735     90*    8291 
 2.   OK2BLD    450*     819     902     1128     945     493     680     627     0     740     512     100*    6846 
 3.   OM6FM    648     608     770     1058     558     0     405     0     390     0     384     0    4821 
 4.   OK2BWJ    1034     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    1034 
 5.   OM3WZ    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     660     266    926 
 6.   OK1USP    0     0     0     703     0     0     0     0     0     0     0     0    703 
 7.   OK2BND    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     120    120 

kategória QRP/SSB

 Poradie   Značka   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   Máj   Jún   Júl   Aug   Sep   Okt   Výsledok 
 1.   OM7YA    740     0     0     693     864     432     627     510     780     0     627     522    5795 
 2.   OM8API    360     273*     442     522     714     570     578     360     286*     364     405     0    4315 
 3.   OM8APN    0     0     0     589     0     0     0     0     0     0     0     0    589 
 4.   OM8ADU    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     25    25 

* Do celkového výsledku sa počíta 9 najlepších výsledkov. Výsledky označené hviezdičkou preto nie sú zahrnuté do sumy.
 
<<< Návrat do menu programed by Tele