OM Activity - Návod k manuálnemu nahratiu spojení

V tomto návode sa dozvieš, ako používať webové rozhranie na manuálne nahrávanie spojení. Rozhranie je graficky inšpirované závodnými denníkmi a má za cieľ čo najviac zjednodušiť manuálne nahrávanie spojení. Je ho možné využiť aj priamo počas závodu (bude dostupný hodinu pred začiatkom závodu), ale zodpovednosť za prípadnú stratu takto nahratých spojení nesie rádioamatér.

Ako sa dostaneš k manuálnemu nahrávaniu?

 1. V záložke OM Activity Contest (na serveri kv.szr.sk) je voľba: "Poslať súťažný denník z OMAC". Klikni na ňu.
 2. Dostaneš sa na prvý krok nahrávania. Vyplň:
 3. Klikni na tlačítko "Pokračovať na druhý krok".
 4. Objaví sa obrazovka s druhým krokom nahrávania. Tu sa dá nahrať denník vo formáte CABRILLO.
 5. Dolnej časti obrazovky je však aj voľba: "Nahrať denník manuálne". Klikni na ňu.
 6. Dostal si sa na manuálne nahrávanie denníku. Postupovať môžeš podľa návodu nižšie.
 7. Keď budeš s nahrávaním spojení hotový, klikni úplne dole na tlačítko "Pokračovať na zobrazenie spojení načítaných z denníku".
 8. Dostaneš sa na tretí krok, kde si skontroluješ či server akceptoval zadané spojenia.
 9. Potom Ti už len stačí dole denník potvrdiť a hotovo.

Ako nahrať staničný denník z etapy OMAC, ak nemám v PC logovací staničný denník

Webové rozhranie umožňuje nahrať denník manuálnym spôsobom. Je to jednoduché - skús to.

V manuálneho nahratia spojení môžeš zadať svoje spojenia (napríklad z papierového staničného denníku). V hornej časti obrazovky máš už vyplnenú svoju: značku, etapu a kategóriu. Nižšie (asi v polovičke výšky obrazovky), máš čiastočne predvyplnený riadok s nasledovnými okienkami:

 1. Frekvencia: Predvyplnené "3500", respektíve "3700". Nemusíš meniť, môže zostať tak, ako je.
 2. Mód: Okienko je predvyplnené "CW". Ak chceš zmeniť na SSB tak klikni na šípku v okienku a zvol PH (to je vlastne SSB).
 3. Dátum konania závodu: Je predvyplnený dátumom konania závodu. Nemusíš meniť, môže zostať tak, ako je. Ak by si menil, dodrž tvar: RRRR-MM-DD.
 4. Čas: Čas spojenia v UTC. V režime závod sa vypĺňa automaticky. V režime manuálneho zadania napíš čas, aký potrebuješ v tvare HHMM (čiže ak si robil spojenie 06:15 UTC tak napíšeš 0615)
 5. Značka protistanice: Značka stanice, s ktorou si robil spojenie. Napíš (zadaj) s akou značkou si pracoval.
 6. RST vyslané: Predvyplnené, ale môžeš zmeniť.
 7. RST prijaté: Predvyplnené, ale môžeš zmeniť.
 8. Poradové číslo vyslané: Predvyplnené, ale môžeš zmeniť.
 9. Poradové číslo prijaté: Napíš (zadaj) podľa toho, aké číslo vyslala protistanica.
POZOR! Medzi okienkami sa najlepšie pohybuje tabulátorom. Môžeš však na okienka klikať aj myškou. Ak si spokojný s napísaným spojením, stlač na svojej klávesnici ENTER.

HURÁ a je to. Zadal si svoje prvé spojenie. Jednoduché, že?

Riadok sa zapíše do tvojho elektronického webového denníku. Rovnakým spôsobom napíš všetky svoje spojenia. Aj už zapísané spojenia môžeš upraviť: v príslušnom riadku klikni na ikonku ceruzky v stĺpci Akcie. Spojenie sa prepíše do spodného zadávacieho riadku, v ktorom ho môžeš podľa potreby opraviť a po oprave potvrdiť stlačením ENTER.

Spojenia môžeš aj zmazať kliknutím na ikonku smetného koša v stĺpci Akcie. Pozor, zmazanie je nezvratné. Ak klikneš na ikonku koša v zadávacom riadku, vyčistíš ho do pôvodného stavu - bude pripravený na zadanie nového spojenia.

Ak by sa náhodne stalo, že tvoj internet vypadne (zistíš to tak, že ti zmizne stránka, alebo sa len v stĺpci Stav začne objavovať slovo "Chyba"), všetky tvoje spojenia so stavom "Uložené" sú nahraté a môžeš pokračovať tak, že klikneš na linku, ktorú si dostal do svojho mailu.

Ak si už nahral všetky svoje spojenia, tak potom klikneš úplne dole na tlačítko "Pokračovať na zobrazenie spojení načítaných z denníku".