Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3510 CW 2021-05-08 0402 OM3TLE 599 001 OK2STM 599 002
3510 CW 2021-05-08 0405 OM3TLE 599 002 OK1IB 599 014 OK1IBP
3510 CW 2021-05-08 0409 OM3TLE 599 003 OM77PA 599 018
3510 CW 2021-05-08 0411 OM3TLE 599 004 OK2SGY 599 012 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3510 CW 2021-05-08 0413 OM3TLE 599 005 OM3ZU 599 021
3510 CW 2021-05-08 0414 OM3TLE 599 006 OM5RW 599 023 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3510 CW 2021-05-08 0421 OM3TLE 599 007 OK2PIM 599 024
3510 CW 2021-05-08 0433 OM3TLE 599 008 OK1A 599 058 OK1AY
3510 CW 2021-05-08 0435 OM3TLE 599 009 OM6TU 599 042
3510 CW 2021-05-08 0437 OM3TLE 599 010 OK2BTK 599 036
3510 CW 2021-05-08 0439 OM3TLE 599 011 OM4ZZ 599 033
3510 CW 2021-05-08 0440 OM3TLE 599 012 OM5RW 599 049
3510 CW 2021-05-08 0442 OM3TLE 599 013 OM3CAZ 599 046
3510 CW 2021-05-08 0444 OM3TLE 599 014 OM2RL 599 046
3510 CW 2021-05-08 0446 OM3TLE 599 015 OK1RZ 599 006 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3510 CW 2021-05-08 0448 OM3TLE 599 016 OK1KC 599 054
3510 CW 2021-05-08 0452 OM3TLE 599 017 OK1WSL 599 055
3510 CW 2021-05-08 0455 OM3TLE 599 018 OK2PYA 599 065 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3510 CW 2021-05-08 0457 OM3TLE 599 019 OM8CW 599 062
3510 CW 2021-05-08 0458 OM3TLE 599 020 OK2SGY 599 054
3510 PH 2021-05-08 0501 OM3TLE 59 021 OM3KEG 59 001
3510 PH 2021-05-08 0501 OM3TLE 59 022 OM3EY 59 001
3510 PH 2021-05-08 0504 OM3TLE 59 023 OM77PA 59 076
3510 PH 2021-05-08 0509 OM3TLE 59 024 OM3WBY 59 011
3510 PH 2021-05-08 0512 OM3TLE 59 025 OM2KI 59 091
3510 PH 2021-05-08 0514 OM3TLE 59 026 OM2RL 59 088
3510 PH 2021-05-08 0515 OM3TLE 59 027 OM7KW 59 034
3510 PH 2021-05-08 0519 OM3TLE 59 028 OM3KFY 59 027 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3510 PH 2021-05-08 0521 OM3TLE 59 029 OM1MJ 59 076
3510 PH 2021-05-08 0522 OM3TLE 59 030 OM3ZU 59 076
3510 PH 2021-05-08 0525 OM3TLE 59 031 OM6TX 59 037
3510 PH 2021-05-08 0530 OM3TLE 59 032 OM0AD 59 034
3510 PH 2021-05-08 0539 OM3TLE 59 033 OM4AZF 59 131
3510 PH 2021-05-08 0540 OM3TLE 59 034 OK2STM 59 104
3510 PH 2021-05-08 0542 OM3TLE 59 035 OM1DK 59 078
3510 PH 2021-05-08 0545 OM3TLE 59 036 OK2BKP 59 068
3510 PH 2021-05-08 0547 OM3TLE 59 037 OK1RZ 59 148
3510 PH 2021-05-08 0548 OM3TLE 59 038 OM3SEM 59 079
3510 PH 2021-05-08 0552 OM3TLE 59 039 OM4KK 59 074
3510 PH 2021-05-08 0555 OM3TLE 59 040 OK1NS 59 120

Chýbajúce násobiče: B, H, N, O, Q, R, T, V