Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2021-05-08 0401 OM3TGK 599 001 OK2BFN 599 006
3500 CW 2021-05-08 0403 OM3TGK 599 002 OK2LF 599 005
3500 CW 2021-05-08 0404 OM3TGK 599 003 OK2PTS 599 006
3500 CW 2021-05-08 0406 OM3TGK 599 004 OK5MM 599 012
3500 CW 2021-05-08 0407 OM3TGK 599 005 OK1LO 599 011
3500 CW 2021-05-08 0408 OM3TGK 599 006 OK1LO 599 011 Duplicita.
3500 CW 2021-05-08 0410 OM3TGK 599 007 OK6TT 599 006
3500 CW 2021-05-08 0412 OM3TGK 599 008 OM2KI 599 027
3500 CW 2021-05-08 0414 OM3TGK 599 009 OM4DU 599 017
3500 CW 2021-05-08 0415 OM3TGK 599 010 OK1KKI 599 008
3500 CW 2021-05-08 0411 OM3TGK 599 011 OM3AZF 599 032 OM4AZF
3500 CW 2021-05-08 0412 OM3TGK 599 012 OK1UKC 599 012
3500 CW 2021-05-08 0419 OM3TGK 599 013 OM4AY 599 043
3500 CW 2021-05-08 0421 OM3TGK 599 014 OK2NAJ 599 044
3500 CW 2021-05-08 0422 OM3TGK 599 015 OM8CW 599 045 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2021-05-08 0423 OM3TGK 599 016 OM1MJ 599 046 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2021-05-08 0425 OM3TGK 599 017 OK1AY 599 047 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2021-05-08 0426 OM3TGK 599 018 OM3ZU 599 048 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2021-05-08 0427 OM3TGK 599 019 OK1GK 599 049
3500 CW 2021-05-08 0430 OM3TGK 599 020 OM77PA 599 050 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2021-05-08 0432 OM3TGK 599 021 OM3CAZ 599 038
3500 CW 2021-05-08 0434 OM3TGK 599 022 OK2PYA 599 058
3500 CW 2021-05-08 0436 OM3TGK 599 023 OK1RZ 599 057
3500 CW 2021-05-08 0438 OM3TGK 599 024 OK1DAM 599 019
3500 CW 2021-05-08 0440 OM3TGK 599 025 OK1KTI 599 009
3500 CW 2021-05-08 0441 OM3TGK 599 026 OMQAS 599 056 OM0AS
3500 CW 2021-05-08 0443 OM3TGK 599 027 OK1WSL 599 050
3500 CW 2021-05-08 0444 OM3TGK 599 028 OM5RW 599 052
3500 CW 2021-05-08 0445 OM3TGK 599 029 OM4ANJ 599 026
3500 CW 2021-05-08 0446 OM3TGK 599 030 OK1FOG 599 041
3500 CW 2021-05-08 0447 OM3TGK 599 031 OM3WZ 599 045
3500 CW 2021-05-08 0448 OM3TGK 599 032 OM8AA 599 056
3500 CW 2021-05-08 0449 OM3TGK 599 033 OK2BLD 599 039
3500 CW 2021-05-08 0450 OM3TGK 599 034 OK5KA 599 046
3500 CW 2021-05-08 0452 OM3TGK 599 035 OK1FMX 599 054
3500 CW 2021-05-08 0454 OM3TGK 599 036 OK1IF 599 060
3500 CW 2021-05-08 0456 OM3TGK 599 037 OK2RKR 599 027
3500 CW 2021-05-08 0457 OM3TGK 599 038 OK1KC 599 059
3500 CW 2021-05-08 0458 OM3TGK 599 039 OM4ZZ 599 052

Chýbajúce násobiče: B, E, H, P, Q, V