Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2021-07-10 0402 OK2LF 599 001 OM8CW 599 005
3500 CW 2021-07-10 0403 OK2LF 599 002 OK1AY 599 007
3500 CW 2021-07-10 0403 OK2LF 599 003 OK5MM 599 007
3500 CW 2021-07-10 0404 OK2LF 599 004 OM3CDN 599 003
3500 CW 2021-07-10 0404 OK2LF 599 005 OM7AT 599 006
3500 CW 2021-07-10 0405 OK2LF 599 006 OK1WSL 599 007
3500 CW 2021-07-10 0406 OK2LF 599 007 OK2NAJ 599 009
3500 CW 2021-07-10 0406 OK2LF 599 008 OM0AS 599 010
3500 CW 2021-07-10 0407 OK2LF 599 009 OM8HG 599 007 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 CW 2021-07-10 0407 OK2LF 599 010 OK1DAM 599 004
3500 CW 2021-07-10 0408 OK2LF 599 011 OM2RL 599 008
3500 CW 2021-07-10 0408 OK2LF 599 012 OM3CQ 599 014
3500 CW 2021-07-10 0409 OK2LF 599 013 OK2BJK 599 009
3500 CW 2021-07-10 0409 OK2LF 599 014 OK1UKC 599 006
3500 CW 2021-07-10 0410 OK2LF 599 015 OM4ANJ 599 007
3500 CW 2021-07-10 0411 OK2LF 599 016 OK7SX 599 010
3500 CW 2021-07-10 0411 OK2LF 599 017 OK2GRS 599 007 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 CW 2021-07-10 0412 OK2LF 599 018 OK1PJW 599 006 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 CW 2021-07-10 0412 OK2LF 599 019 OM4AZF 599 027
3500 CW 2021-07-10 0413 OK2LF 599 020 OM1MJ 599 010
3500 CW 2021-07-10 0414 OK2LF 599 021 OK5KA 599 017
3500 CW 2021-07-10 0414 OK2LF 599 022 OM2KI 599 024
3500 CW 2021-07-10 0415 OK2LF 599 023 OM8VL 599 015
3500 CW 2021-07-10 0415 OK2LF 599 024 OM3CAZ 599 016
3500 CW 2021-07-10 0416 OK2LF 599 025 OK1LL 599 025
3500 CW 2021-07-10 0417 OK2LF 599 026 OM5RW 599 022
3500 CW 2021-07-10 0418 OK2LF 599 027 OK1FKD 599 024
3500 CW 2021-07-10 0419 OK2LF 599 028 OM8DD 599 008
3500 CW 2021-07-10 0419 OK2LF 599 029 OM3WZ 599 040 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2021-07-10 0420 OK2LF 599 030 OK2PYA 599 035
3500 CW 2021-07-10 0420 OK2LF 599 031 OM3KTP 599 028
3500 CW 2021-07-10 0420 OK2LF 599 032 OM5CX 599 032
3500 CW 2021-07-10 0422 OK2LF 599 033 OM3CPF 599 035
3500 CW 2021-07-10 0423 OK2LF 599 034 OK1LO 599 028
3500 CW 2021-07-10 0425 OK2LF 599 035 OM6TU 599 033
3500 CW 2021-07-10 0428 OK2LF 599 036 OK1FOG 599 029
3500 CW 2021-07-10 0429 OK2LF 599 037 OL13FORT 599 037
3500 CW 2021-07-10 0430 OK2LF 599 038 OK2PIM 599 039
3500 CW 2021-07-10 0431 OK2LF 599 039 OM3CAG 599 019 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 CW 2021-07-10 0432 OK2LF 599 040 OM3TGK 599 030 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2021-07-10 0434 OK2LF 599 041 OM7AG 599 011
3500 CW 2021-07-10 0436 OK2LF 599 042 OK1RZ 599 042
3500 CW 2021-07-10 0437 OK2LF 599 043 OM8AA 599 041
3500 CW 2021-07-10 0438 OK2LF 599 044 OM4RQ 599 014 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 CW 2021-07-10 0442 OK2LF 599 045 OK1GS 599 032
3500 CW 2021-07-10 0443 OK2LF 599 046 OM3TLE 599 002
3500 CW 2021-07-10 0445 OK2LF 599 047 OK1KKI 599 011
3500 CW 2021-07-10 0450 OK2LF 599 048 OM5KP 599 019
3500 CW 2021-07-10 0451 OK2LF 599 049 OM9OT 599 019
3500 CW 2021-07-10 0453 OK2LF 599 050 OK2PJW 599 030 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2021-07-10 0455 OK2LF 599 051 OM3TGKE 599 038 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 CW 2021-07-10 0456 OK2LF 599 052 OK1UKY 599 018 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3500 CW 2021-07-10 0459 OK2LF 599 053 OK2BLD 599 041
3500 PH 2021-07-10 0502 OK2LF 59 054 OM0AAO 59 002
3500 PH 2021-07-10 0502 OK2LF 59 055 OM0AS 59 047
3500 PH 2021-07-10 0503 OK2LF 59 056 OK1RZ 59 054
3500 PH 2021-07-10 0504 OK2LF 59 057 OM4AZF 59 057 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2021-07-10 0505 OK2LF 59 058 OL13FORT 59 057
3500 PH 2021-07-10 0505 OK2LF 59 059 OK2WYK 59 009
3500 PH 2021-07-10 0506 OK2LF 59 060 OM8DD 59 061
3500 PH 2021-07-10 0507 OK2LF 59 061 OM6TX 59 017
3500 PH 2021-07-10 0508 OK2LF 59 062 OM3CQF 59 006 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2021-07-10 0509 OK2LF 59 063 OK5KA 59 060
3500 PH 2021-07-10 0511 OK2LF 59 064 OM3WBY 59 007
3500 PH 2021-07-10 0513 OK2LF 59 065 OM5LR 59 022
3500 PH 2021-07-10 0513 OK2LF 59 066 OM3SEM 59 035
3500 PH 2021-07-10 0514 OK2LF 59 067 OK2PIM 59 074
3500 PH 2021-07-10 0515 OK2LF 59 068 OM2KI 59 087
3500 PH 2021-07-10 0516 OK2LF 59 069 OM8AA 59 072
3500 PH 2021-07-10 0516 OK2LF 59 070 OM3KFY 59 041
3500 PH 2021-07-10 0517 OK2LF 59 071 OM7AXL 59 030
3500 PH 2021-07-10 0519 OK2LF 59 072 OM6ACA 59 022
3500 PH 2021-07-10 0520 OK2LF 59 073 OM6AMP 59 038 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3500 PH 2021-07-10 0522 OK2LF 59 074 OK1FUU 59 027
3500 PH 2021-07-10 0522 OK2LF 59 075 OK2VPX 59 031
3500 PH 2021-07-10 0524 OK2LF 59 076 OM2RL 59 079
3500 PH 2021-07-10 0524 OK2LF 59 077 OK1KKI 59 074
3500 PH 2021-07-10 0526 OK2LF 59 078 OK1LO 59 070
3500 PH 2021-07-10 0526 OK2LF 59 079 OM7KW 59 039
3500 PH 2021-07-10 0529 OK2LF 59 080 OM3KEG 59 039 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2021-07-10 0531 OK2LF 59 081 OK1UKY 59 049
3500 PH 2021-07-10 0532 OK2LF 59 082 OK1DQP 59 042
3500 PH 2021-07-10 0533 OK2LF 59 083 OM7CF 59 039
3500 PH 2021-07-10 0535 OK2LF 59 084 OM0AGP 59 029
3500 PH 2021-07-10 0535 OK2LF 59 085 OK1RPS 59 025
3500 PH 2021-07-10 0536 OK2LF 59 086 OM3CPF 59 111
3500 PH 2021-07-10 0538 OK2LF 59 087 OM1MJ 59 085
3500 PH 2021-07-10 0539 OK2LF 59 088 OK1MNV 59 051
3500 PH 2021-07-10 0543 OK2LF 59 089 OM7SR 59 034
3500 PH 2021-07-10 0544 OK2LF 59 090 OM5CX 59 102
3500 PH 2021-07-10 0545 OK2LF 59 091 OK1UVU 59 036
3500 PH 2021-07-10 0546 OK2LF 59 092 OK2BKP 59 028
3500 PH 2021-07-10 0547 OK2LF 59 093 OK2PGJ 59 034
3500 PH 2021-07-10 0549 OK2LF 59 094 OK1UUK 59 024
3500 PH 2021-07-10 0550 OK2LF 59 095 OM5LD 59 047
3500 PH 2021-07-10 0550 OK2LF 59 096 OM4MX 59 006
3500 PH 2021-07-10 0550 OK2LF 59 097 OM1CI 59 033
3500 PH 2021-07-10 0551 OK2LF 59 098 OM8ARG 59 031 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2021-07-10 0551 OK2LF 59 099 OM1AVV 59 038
3500 PH 2021-07-10 0552 OK2LF 59 100 OK2TO 59 031
3500 PH 2021-07-10 0552 OK2LF 59 101 OM4ZZ 59 031
3500 PH 2021-07-10 0552 OK2LF 59 102 OK1LST 59 030
3500 PH 2021-07-10 0554 OK2LF 59 103 OK2NAJ 59 075
3500 PH 2021-07-10 0559 OK2LF 59 104 OK1WSL 59 081

Chýbajúce násobiče: B, H