Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2021-07-10 0404 OK2PJW 599 001 OK2PYA 599 011
3500 CW 2021-07-10 0406 OK2PJW 599 002 OM8AA 599 015
3500 CW 2021-07-10 0407 OK2PJW 599 003 OM3CPF 599 016
3500 CW 2021-07-10 0408 OK2PJW 599 004 OM3KAP 599 016 OM3KTP
3500 CW 2021-07-10 0409 OK2PJW 599 005 OK1RZ 599 022
3500 CW 2021-07-10 0412 OK2PJW 599 006 OK2LF 599 018 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2021-07-10 0414 OK2PJW 599 007 OM0AS 599 025
3500 CW 2021-07-10 0415 OK2PJW 599 008 OM4AZF 599 032 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2021-07-10 0416 OK2PJW 599 009 OM8CW 599 027
3500 CW 2021-07-10 0416 OK2PJW 599 010 OK1FKD 599 022
3500 CW 2021-07-10 0417 OK2PJW 599 011 OK1WSL 599 020
3500 CW 2021-07-10 0418 OK2PJW 599 012 OK2BJK 599 019
3500 CW 2021-07-10 0419 OK2PJW 599 013 OL13FORT 599 029
3500 CW 2021-07-10 0422 OK2PJW 599 014 OK2PIM 599 031
3500 CW 2021-07-10 0423 OK2PJW 599 015 OM8VL 599 018
3500 CW 2021-07-10 0426 OK2PJW 599 016 OM7AT 599 028
3500 CW 2021-07-10 0428 OK2PJW 599 017 OM5CX 599 036
3500 CW 2021-07-10 0428 OK2PJW 599 018 OK1LL 599 033
3500 CW 2021-07-10 0429 OK2PJW 599 019 OM6TU 599 035
3500 CW 2021-07-10 0430 OK2PJW 599 020 OM2KI 599 039
3500 CW 2021-07-10 0430 OK2PJW 599 021 OM3CQ 599 034
3500 CW 2021-07-10 0432 OK2PJW 599 022 OK1AY 599 040
3500 CW 2021-07-10 0437 OK2PJW 599 023 OM2RL 599 036
3500 CW 2021-07-10 0439 OK2PJW 599 024 OM3TGK 599 035 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2021-07-10 0440 OK2PJW 599 025 OK1LO 599 037
3500 CW 2021-07-10 0445 OK2PJW 599 026 OK5MM 599 042
3500 CW 2021-07-10 0447 OK2PJW 599 027 OM5LW 599 044 OM5RW
3500 CW 2021-07-10 0449 OK2PJW 599 028 OM3CDN 599 036
3500 CW 2021-07-10 0451 OK2PJW 599 029 OK2BLD 599 037
3500 CW 2021-07-10 0455 OK2PJW 599 030 OK5KA 599 044
3500 CW 2021-07-10 0456 OK2PJW 599 031 OM3WZ 599 041
3500 CW 2021-07-10 0457 OK2PJW 599 032 OK2NAJ 599 041
3500 CW 2021-07-10 0458 OK2PJW 599 033 OM4ANJ 599 027
3500 CW 2021-07-10 0458 OK2PJW 599 034 OM3CAZ 599 039

Chýbajúce násobiče: B, C, E, G, H, P, R, V