Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3700 PH 2021-09-11 0501 OM5LR 59 001 OM6TX 59 001 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2021-09-11 0501 OM5LR 59 002 OM8AA 59 030
3700 PH 2021-09-11 0502 OM5LR 59 003 OM3SEM 59 003
3700 PH 2021-09-11 0503 OM5LR 59 004 OM1DK 59 007
3700 PH 2021-09-11 0505 OM5LR 59 005 OM3WOR 59 008
3700 PH 2021-09-11 0506 OM5LR 59 006 OM1MJ 59 040
3700 PH 2021-09-11 0507 OM5LR 59 007 OM7AXL 59 007
3700 PH 2021-09-11 0508 OM5LR 59 008 OM5CX 59 048
3700 PH 2021-09-11 0509 OM5LR 59 009 OM2PGJ 59 010 OK2PGJ
3700 PH 2021-09-11 0510 OM5LR 59 010 OM0AAO 59 020
3700 PH 2021-09-11 0512 OM5LR 59 011 OL70VPX 59 011
3700 PH 2021-09-11 0514 OM5LR 59 012 OM7CF 59 042
3700 PH 2021-09-11 0515 OM5LR 59 013 OK1LL 59 046
3700 PH 2021-09-11 0515 OM5LR 59 014 OK1LO 59 048
3700 PH 2021-09-11 0516 OM5LR 59 015 OK2VPB 59 003 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2021-09-11 0517 OM5LR 59 016 OM0AAJ 59 018
3700 PH 2021-09-11 0518 OM5LR 59 017 OM3CQF 59 016
3700 PH 2021-09-11 0521 OM5LR 59 018 OM7AG 59 072
3700 PH 2021-09-11 0523 OM5LR 59 019 OK1DQP 59 031
3700 PH 2021-09-11 0524 OM5LR 59 020 OK1KKI 59 068
3700 PH 2021-09-11 0526 OM5LR 59 021 OK1VHH 59 041
3700 PH 2021-09-11 0527 OM5LR 59 022 OK2WYK 59 031
3700 PH 2021-09-11 0528 OM5LR 59 023 OM0AS 59 084
3700 PH 2021-09-11 0529 OM5LR 59 024 OK5KA 59 043
3700 PH 2021-09-11 0529 OM5LR 59 025 OK1FUU 59 030
3700 PH 2021-09-11 0530 OM5LR 59 026 OM3ZU 59 063
3700 PH 2021-09-11 0530 OM5LR 59 027 OK1WSL 59 017
3700 PH 2021-09-11 0532 OM5LR 59 028 OM3KWM 59 010
3700 PH 2021-09-11 0533 OM5LR 59 029 OK2NO 59 086
3700 PH 2021-09-11 0534 OM5LR 59 030 OM1AKU 59 055
3700 PH 2021-09-11 0535 OM5LR 59 031 OK1UVU 59 030
3700 PH 2021-09-11 0537 OM5LR 59 032 OM0AD 59 037
3700 PH 2021-09-11 0538 OM5LR 59 033 OM4KK 59 030
3700 PH 2021-09-11 0540 OM5LR 59 034 OM2KI 59 094
3700 PH 2021-09-11 0542 OM5LR 59 035 OM3CQ 59 053
3700 PH 2021-09-11 0543 OM5LR 59 036 OM5CM 59 078
3700 PH 2021-09-11 0545 OM5LR 59 037 OM3KTM 59 073 OM3KTP
3700 PH 2021-09-11 0546 OM5LR 59 038 OK2PIM 59 068
3700 PH 2021-09-11 0548 OM5LR 59 039 OK1RPS 59 042
3700 PH 2021-09-11 0551 OM5LR 59 040 OM3WBY 59 043
3700 PH 2021-09-11 0554 OM5LR 59 041 OM6AMP 59 038 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2021-09-11 0558 OM5LR 59 042 OK1LST 59 038 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2021-09-11 0559 OM5LR 59 043 OM3EY 59 030
3700 PH 2021-09-11 0559 OM5LR 59 044 OK2WKW 59 028 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.

Chýbajúce násobiče: B, C, E, N, T, V, W, Z