Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 PH 2021-10-09 0507 OK5ZH 59 001 OM3WOR 59 013
3500 PH 2021-10-09 0508 OK5ZH 59 002 OM0AAO 59 018
3500 PH 2021-10-09 0532 OK5ZH 59 003 OM1DK 59 057
3500 PH 2021-10-09 0533 OK5ZH 59 004 OM2RL 59 095
3500 PH 2021-10-09 0544 OK5ZH 59 005 OK1RZ 59 109
3500 PH 2021-10-09 0544 OK5ZH 59 006 OK1DQP 59 057
3500 PH 2021-10-09 0546 OK5ZH 59 007 OM4KK 59 063
3500 PH 2021-10-09 0547 OK5ZH 59 008 OM3KEG 59 049
3500 PH 2021-10-09 0550 OK5ZH 59 009 OK1UKY 59 076
3500 PH 2021-10-09 0550 OK5ZH 59 010 OK2PIM 59 105
3500 PH 2021-10-09 0552 OK5ZH 59 011 OK2LF 59 086
3500 PH 2021-10-09 0553 OK5ZH 59 012 OM3KTP 59 108
3500 PH 2021-10-09 0553 OK5ZH 59 013 OM6WW 59 053
3500 PH 2021-10-09 0554 OK5ZH 59 014 OK1VHH 59 066
3500 PH 2021-10-09 0556 OK5ZH 59 015 OK2BKP 59 057
3500 PH 2021-10-09 0557 OK5ZH 59 016 OM8AA 59 113
3500 PH 2021-10-09 0558 OK5ZH 59 017 OM3SEM 59 076
3500 PH 2021-10-09 0559 OK5ZH 59 018 OL0VPX 59 037 OL70VPX

Chýbajúce násobiče: B, C, D, E, I, J, N, Q, S, T, U, V, X