Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3600 PH 2021-10-09 0531 OM3TLE 59 001 OM3WOR 59 047
3600 PH 2021-10-09 0532 OM3TLE 59 002 OM5CX 59 100
3600 PH 2021-10-09 0533 OM3TLE 59 003 OM1DK 59 061
3600 PH 2021-10-09 0534 OM3TLE 59 004 OM2RL 59 097
3600 PH 2021-10-09 0535 OM3TLE 59 005 OM3KEG 59 034
3600 PH 2021-10-09 0537 OM3TLE 59 006 OM8AA 59 100
3600 PH 2021-10-09 0538 OM3TLE 59 007 OM3SEM 59 061
3600 PH 2021-10-09 0539 OM3TLE 59 008 OM6TX 59 058
3600 PH 2021-10-09 0540 OM3TLE 59 009 OM4AZF 59 099 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3600 PH 2021-10-09 0542 OM3TLE 59 010 OM3CQF 59 037 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3600 PH 2021-10-09 0547 OM3TLE 59 011 OM3KTP 59 101
3600 PH 2021-10-09 0549 OM3TLE 59 012 OM3ZU 59 108
3600 PH 2021-10-09 0550 OM3TLE 59 013 OM0AS 59 107
3600 PH 2021-10-09 0552 OM3TLE 59 014 OM4AZF 59 111
3600 PH 2021-10-09 0554 OM3TLE 59 015 OK2STM 59 102
3600 PH 2021-10-09 0555 OM3TLE 59 016 OK1RZ 59 115
3600 PH 2021-10-09 0558 OM3TLE 59 017 OM1AVV 59 040

Chýbajúce násobiče: B, C, D, H, I, J, N, O, Q, T, W, Y