Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3700 PH 2021-10-09 0501 OK3OPA 59 001 OM7KW 59 003
3700 PH 2021-10-09 0502 OK3OPA 59 002 OM8DD 59 049
3700 PH 2021-10-09 0503 OK3OPA 59 003 OM4AZF 59 051
3700 PH 2021-10-09 0505 OK3OPA 59 004 OK2STM 59 046
3700 PH 2021-10-09 0506 OK3OPA 59 005 OM6TX 59 013
3700 PH 2021-10-09 0506 OK3OPA 59 006 OK2WYK 59 010
3700 PH 2021-10-09 0508 OK3OPA 59 007 OM0AS 59 056
3700 PH 2021-10-09 0509 OK3OPA 59 008 OM3SEM 59 020
3700 PH 2021-10-09 0509 OK3OPA 59 009 OKĚPIM 59 060 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2021-10-09 0511 OK3OPA 59 010 OM0AD 59 021
3700 PH 2021-10-09 0511 OK3OPA 59 011 OK1AY 59 063
3700 PH 2021-10-09 0512 OK3OPA 59 012 OK5KA 59 063
3700 PH 2021-10-09 0514 OK3OPA 59 013 OM6ACA 59 021
3700 PH 2021-10-09 0515 OK3OPA 59 014 OM4KK 59 020
3700 PH 2021-10-09 0516 OK3OPA 59 015 OK1RZ 59 020 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2021-10-09 0517 OK3OPA 59 016 OM8AA 59 067
3700 PH 2021-10-09 0519 OK3OPA 59 017 OM3WIL 59 033 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2021-10-09 0520 OK3OPA 59 018 OM7AXL 59 034
3700 PH 2021-10-09 0521 OK3OPA 59 019 OM0AAOO 59 039 OM0AAO
3700 PH 2021-10-09 0522 OK3OPA 59 020 OM5CX 59 082
3700 PH 2021-10-09 0523 OK3OPA 59 021 OK1VHH 59 035
3700 PH 2021-10-09 0524 OK3OPA 59 022 OM1DK 59 082 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2021-10-09 0525 OK3OPA 59 023 OM2RL 59 082
3700 PH 2021-10-09 0528 OK3OPA 59 024 OK2BKP 59 027
3700 PH 2021-10-09 0529 OK3OPA 59 025 OK2NO 59 079
3700 PH 2021-10-09 0532 OK3OPA 59 026 OM1AVV 59 025
3700 PH 2021-10-09 0532 OK3OPA 59 027 OK1DQP 59 046
3700 PH 2021-10-09 0533 OK3OPA 59 028 OK1LO 59 072
3700 PH 2021-10-09 0536 OK3OPA 59 029 OM3KTP 59 091
3700 PH 2021-10-09 0537 OK3OPA 59 030 OK1FUU 59 026
3700 PH 2021-10-09 0538 OK3OPA 59 031 OM3CQ 59 078
3700 PH 2021-10-09 0538 OK3OPA 59 032 OM4ANJ 59 007
3700 PH 2021-10-09 0539 OK3OPA 59 033 OK1LST 59 029
3700 PH 2021-10-09 0544 OK3OPA 59 034 OK2WKW 59 030
3700 PH 2021-10-09 0544 OK3OPA 59 035 OM3CDN 59 066
3700 PH 2021-10-09 0544 OK3OPA 59 036 OM5LR 59 053
3700 PH 2021-10-09 0545 OK3OPA 59 037 OM4DU 59 073
3700 PH 2021-10-09 0546 OK3OPA 59 038 OK2ZK 59 029
3700 PH 2021-10-09 0548 OK3OPA 59 039 OK1RPS 59 033
3700 PH 2021-10-09 0548 OK3OPA 59 040 OM8ARG 59 033
3700 PH 2021-10-09 0549 OK3OPA 59 041 OM5ALC 59 004
3700 PH 2021-10-09 0549 OK3OPA 59 042 OK1MQY 59 030
3700 PH 2021-10-09 0549 OK3OPA 59 043 OK2GER 59 021
3700 PH 2021-10-09 0550 OK3OPA 59 044 OK2BFN 59 061
3700 PH 2021-10-09 0551 OK3OPA 59 045 OM4AY 59 069
3700 PH 2021-10-09 0552 OK3OPA 59 046 OK2VOB 59 021
3700 PH 2021-10-09 0553 OK3OPA 59 047 OM3WGR 59 025
3700 PH 2021-10-09 0553 OK3OPA 59 048 OM3WBY 59 059
3700 PH 2021-10-09 0554 OK3OPA 59 049 OK1UVU 59 032
3700 PH 2021-10-09 0554 OK3OPA 59 050 OM7R 59 081 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2021-10-09 0554 OK3OPA 59 051 OK1MNV 59 060
3700 PH 2021-10-09 0554 OK3OPA 59 052 OK1UUK 59 031
3700 PH 2021-10-09 0555 OK3OPA 59 053 OM8ASH 59 016
3700 PH 2021-10-09 0556 OK3OPA 59 054 OL70VPK 59 035 OL70VPX
3700 PH 2021-10-09 0559 OK3OPA 59 055 OM3ZU 59 114
3700 PH 2021-10-09 0559 OK3OPA 59 056 OM3WBQ 59 036

Chýbajúce násobiče: E, I, Z